Hoe heeft u uw Jurk het liefst, Mevrouw?

 In mijn designmentaliteit staat de klant centraal. Fashion moet een kwestie van circulair ontwerpen worden, niet langer lineair. Ik presenteer een aantal basisvormen waar mee gewerkt kan worden. Welke handelingen daarmee worden uitgevoerd is een spel waar geen van beiden het eindresultaat van weet. Het archief is nooit af, de basisvormen zullen zich altijd blijven ontwikkelen. Het papier is een metafoor, een snellere methode waardoor ik de jurk om het lichaam heen kan vouwen. Is het niet naar wens? Dan proberen we het opnieuw. We gaan samen ambachtelijk, generiek ontwerpen.

no sound included.

MEDIUM RARE (of hoe het begon)

Ik ben het gevolg van een consumptiemaatschappij, die zich nu bijna manifesteert als een informatie-consumptiemaatschappij. Bij elke vraag die opborrelt, is het antwoord binnen drie duimbewegingen beschikbaar. Zo vul ik mijn kennis aan: ik ben mijn eigen google en stop nooit. Het proces is circulair, er komt altijd wel iets nieuws bij, ik ben nooit klaar met leren.

Gebruik mij daarom als bron, deel in mijn kennis. Dan kan ik in jouw kennis delen. We zijn onze eigen archiveringsmethode. Een gedicht oorspronkelijk bedoeld als metafoor voor het opnemen van kennis, is ingezet als overlay voor het designproces. De methoden van El bulli vormden de eetbare tegenhanger van het designproces.

 Dit vraaggesprek leidt tot mijn eigen archivering. De klant heeft de keus uit mijn archief van stukken, om zo zijn of haar gewenste kledingstuk samen te stellen. Mijn archief is een ophoping van mogelijkheden, niet bedoeld als haute couture stuk dat verstoft tot iemand met genoeg geld op komt draven om hem op te kopen. Bedoeld als inspiratie, on-af materiaal waar mee gewerkt kan en mag worden.

Dit werk werd geëxposeerd tijdens “Blikken & Blozen” mei 2015, in de Academiegallerie.

“How would you like your dress, ma’am?” 

This designmentality revolves around the customer. Fashion should be a matter of circular design, and not longer linear . I present the customer with a set of basic shapes, with which we can work. What follows is a game of which no one knows the results. The archive is never finished, the basic shapes will continue to develop. The paper is a metaphor, a quicker method which allows me to fold the piece of clothing around the body. Still not to your liking? We try again. Together we wil craft and design generically. 

MEDIUM RARE (or how it started)

I’m the result of an information-consumptionsociety. Every question I have, the answer is within three touches of my thumb. This is how I collect my knowledge: I form my own google and never stop. The process is circular, something new will add itself, I never stop learning. Use me as a source, share in my knowledge. So I can share in yours. We are our own method of archiving.

A poem I wrote – originally intended as a metaphor for the absorption of knowledge – was used as an overlay for the design process. El Bulli his cooking methods formed an edible counterpart of this process. 
This conversation of question and answer leads to my own type of archive. The customer can choose from my archive of basic shapes, to compose their own piece of clothing. My archive is an accumilation of options, not meant to become a piece of couture that sits around collecting dust untill some rich-bitch comes by and buys it. My archive is meant as a source of inspiration, unfinished material you can work with. 

this work was part of the exhibition “Blikken en Blozen” at the Academiegalerie in march 2015.

Advertisements